شیخ شنگر هوای خنجرن هومندو سکونش مرمرن
بازدیدکنندگان : 238579


آرشیو
یکشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1392
کلمات همیشه این قدرت را ندارند که انسان های بسیار خوشحال یا بسیار غمگین را ارضا کنند، پس آخرین راه بیان خوشحالی زیاد و غم زیاد سکوت است.

آنتوان چخوفطراح:خشایار رادافشار

عناوین آخرین یادداشت ها
لینک دوستان